Mangler du inspiration til projektopgaven? Læs ofte stillede spørgsmål til os her

blogindlæg

Mangler du inspiration til projektopgaven? Læs ofte stillede spørgsmål til os her

Skrevet af
Netliv
Oprettet 4 år 6 måneder siden

I løbet af året får Center for Digital Pædagogik, der driver Cyberhus, mange henvendelser fra skoleelever, som skriver projektopgave eller andre former for opgaver, der handler om unges brug af sociale medier og livet på nettet. Måske sidder du endda selv nu og skal til at skrive din projektopgave om det her emne. For at hjælpe dig godt i gang eller give inspiration, har vi samlet nogle af de ofte stillede spørgsmål vi modtager, med svar fra os. Emnerne som har fyldt mest i de spørgsmål, vi har fået fra elever, er skærmforbrug- og tid, sociale mediers påvirkning på unges trivsel og identitet, og så har vi taget et par spørgsmål med til sidst som handler overordnet om sociale medier. 

Skærmforbrug- og tid

Hvad synes I om unges skærmforbrug. Er det dårligt eller godt?

Det kommer helt an på, hvad de unge bruger skærmen til. Ofte oplever vi, at unge bruger mobil/computer til at kommunikere med vennerne, holde sig opdateret på, hvad der sker, eller lære nye ting. Det bliver ofte også brugt som et redskab i forbindelse med ens interesse - om det er computerspil, DYI eller andet er sådan set irrelevant, men så synes vi, at forbruget er positivt. Men hvis man bruger det til at isolere sig eller man kun sidder med hovedet i skærmen hele dagen, så er det ikke en god ting.

Hvor lang tid synes I, at det er okay at bruge foran en skærm i hverdagen?

Det kommer det helt an på, hvad man bruger tiden på. Det vigtigste er, at man har en balance. Hvis man kan fokusere om skolen, får set ens venner fysisk, får rørt sig, er sammen med sin familie, ordner sine pligter osv., så kan vi ikke se et problem i, at man også bruger et par timer med sin telefon.

Har forbruget af medierne taget overhånd de sidste par år?

Det er selvfølgelig meget individuelt, men vi oplever bl.a. fra de foredrag vi holder for elever på skoler i hele landet, at der er mange børn og unge som giver udtryk for, at de ikke har lyst til at bruge deres mobil (og de sociale medier) så meget som de gør. Men det kan være svært for dem at lægge mobilen væk eller ikke være på sociale medier. Vi oplever en tendens til, at der er mange unge, der er meget optaget af at dokumentere deres liv på de sociale medier som Snapchat og Instagram, så deres venner kan følge med. Men det kan også skabe et pres for at være på hele tiden. Vi hører også fra eleverne, at forældrene bruger deres mobiler rigtig meget, så det er nok både børn, unge og voksnes forbrug der er steget, og for nogen har det helt sikkert taget overhånd.

Hvornår vil I sige, at man er blevet afhængig af skærme?

Vi tror ikke på, at skærme i sig selv kan gøre nogen afhængige. Det man måske kan blive afhængig af, er det, man bruger skærmene til. Og heller ikke her mener vi, at man kan blive afhængig af selve sociale medier eller computerspil, hvis det er det, man bruger skærmtiden på. Men man kan måske godt føle sig afhængig af fx at få bekræftelse i form af likes og følgere, og derfor bruger mobilen meget. Men så er det stadig ikke skærmen i sig selv, men et andet (menneskeligt) behov, der er på spil.

Hvad kan vi gøre for at forhindre, at de unge bliver afhængige?

Vi tror ikke, at børn og unge bliver afhængige af sociale medier, men nærmere af hvad sociale medier gør ved dem eller giver dem - fx kontakt med andre og bekræftelse. Der tror vi, at det er vigtigt at have åbne dialoger om, hvad man forventer af hinanden i fx en klasse eller blandt en vennegruppe. Tit er der mange misforståelser om, at man altid skal være tilgængelig og svare hurtigt eller poste indhold ofte, for det tror man, at andre forventer. Og så tror vi, at det vil være godt, hvis forældre og personale på skoler eksperimenterer lidt med brug af mobiler og sætte nogle flere regler op, særligt for de yngre. Fx at man ikke har sin mobil i pauserne, for at skabe noget refleksion over, hvad det gør ved en ikke at have sin mobil. Og at man derhjemme fx ikke må bruge sin mobil når der er familietid. Mange synes det er rart at have nogle regler, for at få en pause fra mobilen og de sociale medier. Så vi tror, at man i samarbejde med børn og unge skal hjælpe dem med at skabe refleksion over deres brug og hvorfor man ikke behøver at være tilgængelig hele tiden.

Hvad vil I sige, at man kan gøre ved unges skærmforbrug?

Det kommer an på, om der er tale om et uhensigtsmæssig forbrug.  Hvis man ikke har balancen, er det vigtigt at fokusere på, hvad det er der gør, at man isolerer sig om skærmen. Der er som regel noget der gør, at man hellere vil sidde med hovedet i skærmen end at være sammen med vennerne eller lave noget andet. Nok fordi der er noget, der er svært - og det er det, man så skal fokusere på. Skærmforbruget er blot et symptom.

Hvad synes I, at de voksne skal gøre ved deres børns skærmforbrug?

Være nysgerrige og tale med deres børn om, hvad de bruger mobiler/computer til uden at være dømmende. Det kan være en god idé at have nogle retningslinjer for, hvornår man har skærmtid. Fx ikke nogle mobiler ved spisetid, eller inden sengetid. Det er vigtigt, at børn og unge (og voksne) lærer, hvornår det ikke er okay og hvornår det er okay at sidde med mobilen, samt hvilket signal man sender, hvis man sidder med mobilen i situationer, hvor man ikke skal - fx når man er sammen med andre.

Sociale mediers påvirkning på identitet & trivsel

Er der sammenhæng mellem det virkelige liv og hvad de sociale medier udstråler?

Ofte er virkeligheden på sociale medier en redigeret virkelighed. Man udvælger de dele og perspektiver, som man gerne vil have, at andre skal se og vide om en, og det er ofte meget positivt og "perfekt". Så det er ikke hele sandheden, men et udsnit af den. Men nogle forsøger helt sikkert at dele deres hverdag præcis som den er, men det er svært at få det hele med, da det vil kræve at vi deler alle timer af dagen med hinanden.

På hvilken måde påvirker de sociale medier, de unges identitet?

Det er nok meget svært at generalisere alle unge. Nogle bruger det til at spejle sig i andre ift. hvem og hvordan de gerne vil være, og på den måde har de sociale medier en stor rolle i skabelsen af identiteten. For andre betyder det ikke så meget, mens andre bliver måske mere usikre på sig selv og hvem de er, når de hele tiden møder så mange forskellige, ofte meget perfekte og polerede personer på sociale medier.

Hvordan tror I, sociale medier påvirker unge? Skaber det selvværds problemer eller lykke?

Vi tænker, at det afhænger helt af den enkelte ung, og hvad man bruger sociale medier til. Hvis man primært bruger det til at være i kontakt med sine venner og holde sig opdateret med hvad der sker rundt omkring, så tror vi, at det kan have en positiv effekt på ens liv, fordi man blive tættere med sine venner og lettere dele ting med hinanden. Men hvis man derimod bruger det til at vise (udvagte, redigerede dele af sit liv - og til at sammenligne sig med hinanden - så tror vi godt, at det kan påvirke ens selvværd negativt. Men det tror vi vil hænge sammen med, hvis man i forvejen er lidt usikker på sig selv. 

På hvilken måde tror I, at de sociale medier påvirker unges mentale sundhed?

Det kommer helt an på, hvad man bruger sociale medier til. Nogle bruger det til at holde kontakt, komme tættere på hinanden og få lidt "overfladisk" bekræftelse, og det påvirker måske kun positivt. Og så er der andre som er meget optaget af at få likes og generel bekræftelse for at have det godt med dem selv, og det påvirker nok ret negativt. Derudover er der også mange som føler sig presset til at være tilgængelig hele tiden, og det betyder, at ens hjerne aldrig rigtig får en pause, og det kan også være ret negativt.

Hvad mener I omkring at man kan tjene penge på at se tynd og smuk ud?

Generelt kan man sige, at det er noget man har kunne gøre i mange, mange år. Men det er problematisk, hvis man som ung tror, at det er sådan man skal se ud. Og sociale medier har gjort det lidt mere problematisk, fordi det nu er den "almene" unge, som kan fremstille sig selv som tynd og smuk på en måde, hvor det er det eneste rigtige, modsat tidligere, hvor det måske var i tv reklamer eller modeblade. Der var det ofte langt fra virkeligheden, så man kunne skelne. Det er mere problematisk nu. Man kan tjene penge på rigtig mange (skøre) ting i dag, så at man kan tjene penge på at se tynd og smuk ud er nok bare sådan det er i vores samfund lige nu, det kan være, at det ændrer sig om nogle år. 

Overordnet om unge og sociale medier

Er sociale medier godt for unge?

Det er meget afhængig af den enkelte ung og hvad man bruger det til. Overordnet kan vi se mange muligheder i sociale medier og hvordan man kan dele sit liv og sig selv med mennesker, der betyder noget for en. Det kan gøre, at vi kommer tættere på hinanden, og får nogle dybere relationer med hinanden, da vi bliver inddraget i aspekter af vores liv, som vi ellers ikke ville. På den anden side så bliver man også konfronteret med mange ting, og det kan godt stresse nogle, at de føler, at de hele tiden skal være tilgængelig og være "på". 

Hvordan forholder I jer til begrebet “ digitale indfødte”?

Vi synes generelt, at termen er meget misvisende. I hvert fald hvis man forstår det på den måde, at forstå den seneste generation, der er vokset op med teknologi også kan håndtere teknologi. Det er vi meget uenige i. Selvom man er vokset op med teknologi, har man stadig brug for vejledning og guidning til, hvordan man skal håndtere det

Har medierne en negativ effekt for vores læring?

Det kommer lidt an på, hvordan man definerer læring og hvilken slags læring, der er tale om. At have en mobil tæt på sig, der er tændt og som modtager beskeder, kan virke forstyrrende for en, og dermed påvirke vores koncentration. Og hvis vi ikke kan koncentrere os, så kan vi heller ikke lære. Så på den måde kan det have en negativ konsekvens. Men vi kan også bruge medierne til at lære. Der findes rigtig mange gode læringsapps, særligt for yngre børn, hvor der er bl.a. er fokus på sprog, men det kan også være geografi, historie, matematik osv. 

Er det rimeligt at der stort set er ingen regler for hvad man må dele på de sociale medier?

Der er faktisk en del regler og love i forhold til hvad man må dele på sociale medier. Det står fx i loven, at man skal have samtykke for at dele billeder og videoer af andre, og man må ikke true nogen eller krænke nogen, altså skrive grimme og truende ting til og om andre mennesker. Derudover må man aldrig dele billeder og videoer, hvor man ikke har rettighederne, hvilket er noget, som rigtig mange gør. Problemet er nok nærmere, at mange børn og unge ikke er oplyste om, at der faktisk er meget lovgivning i forhold til, hvad man må dele. Og der har skolen et stort ansvar for at fortælle og lære eleverne om det.

Hvilke konsekvenser kan medierne have på unge?

Det kan være svært at sige noget generelt om hvilke konsekvenser de sociale medier kan have. De sociale medier består af forbrugerne dvs. alle os, som bruger det. Så det kommer meget an på, hvordan vi selv og vores omgangskreds bruger sociale medier og hvordan kulturen er der. Men generelt gør de sociale medier det rigtig let at dele med hinanden, og det kan betyde, at det nogen gange går lidt for stærkt, og at man får delt eller skrevet noget som måske ikke helt var gennemtænkt, men som kan få store konsekvenser. Vi kan også dele lige præcis de ting, som vi gerne vil have, at andre skal se. Det kan betyde, at der på sociale medier bliver skabt et ret urealistisk billede af, hvordan man skal leve sit liv, og det kan gøre, at der er mange som ikke føler, at de kan leve op til den norm og føler sig udenfor fællesskabet, og det kan have en ret negativ konsekvens for fx ens selvværd og følelsen af at høre til.

Vi håber, at I fik svar på nogle spørgsmål, eller det måske har inspireret jer til at undersøge mere om de forskellige emner, der handler om livet på nettet, da det er (synes vi selv) et ret spændende og relevant emne at undersøge dybere :-) I Cyberhus svarer vi ikke på spørgsmål til skoleopgaver, men det gør Center for Digital Pædagogik, som du kan kontakte på 86 370 400 eller info@cfdp.dk

Masser af Cyberkram fra netlivsbloggen

© Copyright 2022 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Safer Internet Program