Om os

Hvad er Cyberhus

Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Der er altid nogen der vil lytte. 

Hvem kan benytte Cyberhus

Alle børn og unge mellem 9-23 år 

Hvad kan man på Cyberhus

Cyberhus eksisterer kun på nettet, og al den rådgivning vi kan tilbyde findes derfor også kun på nettet. Vi vil altid gerne lytte, og med vores ord kan vi forsøge at støtte og rådgive. Er der brug for mere hjælp, vil vi prøve at finde ud af hvem, hvor og hvordan hjælpen kan findes. Det kan både være andre steder på nettet eller offline. 

Hvem er de voksne

Alle voksne rådgivere har en relevant faglig baggrund, og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. 

Bortset fra nogle få lønnede voksne, der står for at uddanne og støtte rådgiverne, er alle rådgivere frivillige. Rådgiverne får altså ikke løn for at rådgive. De rådgiver i Cyberhus  fordi de ønsker at gøre en forskel for børn og unge. 

Er man anonym

Alle unge kan være anonyme.

  1. Kun du og rådgiveren kan se det, I skriver til hinanden. 
  2. Vi kan ikke se dig eller den computer, du sidder ved. Din IP-adresse er usynlig for os. 
  3. Du skal ikke oplyse dit navn, cpr-nummer, adresse eller lignende. Det sikrer din anonymitet.
  4. For at gøre rådgivningen bedre, udfylder vi efter hver rådgivning et anonymt skema. Her skriver vi dato, tidspunkt og det problem, rådgivningen handlede om. Registreringerne er generelle og anonyme.  
  5. Alle rådgivere har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må fortælle, hvem de rådgiver, eller hvad de rådgiver om. Rådgiverne må gerne tale med hinanden, og med vores koordinatorer, men ikke med andre der ikke er ansat i Cyberhus.  Tavshedspligten gælder stadig, når de stopper i rådgivningen! 
  6. Alle samtaler gemmes i vores system i 30 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet. Det er vigtigt at kunne kigge tilbage i en samtale, hvis en ung klager, eller hvis politiet beder om oplysninger fra en samtale(se pkt. 9) 
  7. Hvis en af vores rådgivere bliver meget bekymret for dig, skal vi underrette. Det betyder at vi skal kontakte en voksen fra din kommune, og fortælle om dine problemer. Det skal alle voksne I Danmark.
  8. Vi kan kun underrette, hvis vi ved hvem du er. Men vi ved kun de ting du selv vælger at fortælle. Så længe du ikke selv skriver dit fulde navn, din adresse, dit cpr. nummer, din skoles navn, eller lignende er du fuldstændig anonym for os, og så kan vi ikke underrette. 
  9. I sjældne tilfælde, hvis vi vurderer at du er i akut livsfare, kan vi kontakte politiet, som så kan vælge at spore en samtale, et indlæg eller en kommentar. Vi understreger at Cyberhus ikke selv har mulighed for at spore. Det er kun politiet der kan, hvis de vurderer det nødvendigt. 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over noget?

Hvis du har set, eller oplevet noget du gerne vil klage over, kan du læse mere om hvordan du gør her


Kontakt imellem unge, og mellem brugere og ansatte/frivillige i Cyberhus

For at beskytte børn og unge på siden bedst muligt og sikre, at de kun møder trygge voksne på siden, bliver alle ansatte og frivillige i Cyberhus godkendt af Det Kriminalpræventive Råd og gennemgår efterfølgende en oplæring i det rådgivende arbejde.

Al korrespondance mellem brugere skal ske offentligt på cyberhus.dk. Det er ikke tilladt at oplyse personlig data eller opfordre til yderligere kontakt udenfor cyberhus.dk.

Al korrespondance mellem ansatte/frivillige og brugere sker via cyberhus.dk mailadresser eller via kontaktformularer på sitet.

Såfremt frivillige og ansatte mødes fysisk med brugere, sker det altid i Cyberhus' lokaler og med minimum to lønnede medarbejdere/frivillige til stede. 

Hvem driver Cyberhus

Cyberhus drives af Center for Digital Pædagogik. Du kan læse mere om Cyberhus, Center for Digital Pædagogik og menneskene bag her

Værdigrundlag

Vi tror på at ligeværdige og troværdige relationer mellem dig der besøger Cyberhus, og rådgiverne du møder på siden, er vigtige for at du kan skabe den forandring som du ønsker.
Derfor arbejder vi for, at du kan udtrykke dine tanker og følelser i en tryg ramme, hvor rådgiverne nysgerrigt undersøger de problemer, tanker og følelser du fortæller om. Sammen kan I prøve at finde handlemuligheder.
Vi tror på at du altid gør det bedste du kan, og det vil vi også gøre. 

Rådgiverne du møder er frivillige. Rådgiverne får altså ikke løn for at rådgive. De rådgiver i Cyberhus  fordi de ønsker at gøre en forskel for børn og unge

© Copyright 2017 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Insafe- & Daphne program