Mine rettigheder med hensyn til læreres handlinger

brevkassespørgsmål

Mine rettigheder med hensyn til læreres handlinger

brevkassespørgsmål af
Anonym
15 år
Oprettet 9 år 3 uger siden

Hej.

Jeg har et spørgsmål. Jeg har været nede og tale med min skoles leder (folkeskole), omkring jeg kunne droppe at være med i idræt (det er en inviklet historie. Jeg har fået skriftlig idræt, og jeg spurgte om jeg kunne forlænge det). Jeg sagde til hende, at jeg ikke ønskede at mine forældre skulle have noget at vide omkring mødet. Men hun sagde, at hun ville skrive til dem. Spørgsmålet - Kan jeg forbyde en lærer at informere mine forældre om møder og personlige tanker (jeg er ikke psykisk syg, har ikke begået kriminalitet og er ikke selvmordstruende) jeg KUN har fortalt til min lærer? - Kan læreren anmeldes for det?

Jeg har endnu et spørgsmål... Jeg har læst et sted, at man kunne få en seddel-ting??? af sin læge, hvor der stod at man ikke kunne deltage i idræt pga. psykiske problemer. Jeg spørger omkring det, da jeg skærer i mig selv. Kan jeg få sådan en seddel? - Og passer det? (jeg skader ikke mig selv pga. at jeg vil undgå at være med i idræt). 

- Har ens idrætslærer lov til at tvinge mig til at deltage aktivt i idræt, selvom jeg møder op og klædt om?

mvh. Anonym

Svar: 

Hej Anonym

Godt du skriver når der er nogle ting omkring dine rettigheder du er i tvivl om. 

Spørgsmål 1- Kan du forbyde din lærer at fortælle dine forældre om en samtale du har haft med din lærer?
Det korte svar...Nej, du kan ikke forbyde din lærer at snakke med dine forældre. 
Det lidt længere svar...Ja, de ting du taler med din lærer om kan som udgangspunkt godt forblive mellem dig og din lærer. Men det er kun så længe din lærer ikke mener at du har brug for hjælp. Hvis din lærer oplever at du har nogle problemer, tanker eller vanskeligheder som din lærer vurderer du skal have hjælp til, skal din lærer inddrage dine forældre. 
Din lærer kan vælge at lade være med at informere dine forældre, hvis læreren vurderer at det vil være til fare for dig hvis dine forældre får noget at vide om det du og din lærer har talt om. Men det vil som regel kun være i tilfælde omkring vold derhjemme (altså hvis nu du blev slået af dine forældre) eller lignende. Til gengæld ville læreren så skulle lave en underretning til din kommune om sin mistanke eller viden om at du havde brug for hjælp. 
Så til spørgsmålet om du kan anmelde din lærer, så er svaret nej. 

Spørgsmål 2 - Kan du få en seddel (eller en erklæring som det også hedder) der fritager dig fra idræt?
Det korte svar...Ja, du kan godt få en erklæring på at du skal fritages for at deltage i idræt.
Det lidt længere svar...Din læge vil ikke lave en erklæring med mindre du selvfølgelig fortæller om årsagen til at du vil fritages for idræt, og det kan sagtens tænkes at din læge ikke vil lave en lægeerklæring uden at informere dine forældre. 
Du skal også være forberedt på at selvom du har en lægeerklæring på at du ikke skal deltage i idræt, vil din skole kontakte dine forældre og spørge ind til hvorfor du skal fritages fordi det i sidste ende er dine forældres ansvar at sørge for at du får undervisning og derfor er det også dine forældres tilladelse skolen har brug for hvis du skal fritages for idræt eller andre dele af undervisningen.
Faktisk behøver du slet ikke en erklæring fra din læge, men blot en skriftlig tilladelse fra dine forældre.  
Så ja...du kan få sådan en seddel, og du kan blive fritaget...men ikke uden at dine forældre giver tilladelse. 

Din lærer må selvfølgelig ikke tvinge dig sådan rent fysisk, ved at holde fast i dig, men din lærer kan godt forlange at du deltager i idræt, så længe dine forældre ikke har givet tilladelse til at du skal fritages. Og hvis du ikke møder op til idrætstimerne, skal skolen informere dine forældre om at du ikke deltager. 

Jeg er ikke sikker på om det lige var de svar du ønskede, men det er i hvert fald så præcist som muligt. 

Jeg fornemmer at du har nogle bekymringer som du egentlig gerne vil tale med en voksen om, men som du er i tvivl om du tør, fordi du ikke ønsker dine forældre får noget at vide.
Jeg håber du fortsætter med at snakke med dine lærer, men hvis du ikke har mod på det, synes jeg du skal overveje at kigge forbi vores chat, og snakke helt anoymt med en voksen rådgiver. Jeg synes i hvert fald det er vigtigt at du får snakket med en voksen, hvis du går rundt med nogle bekymringer eller svære tanker...det kan godt blive lidt for tungt hvis man "bærer" det hele alene. 

Mange hilsner
Niels-Christian

 

Niels-Christians billede
Niels-Christian fra Cyberhus har svaret på dette spørgsmål

© Copyright 2022 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Safer Internet Program