Lokale tilbud - Tønder

På Campus har de unge nem adgang til vejledning og uddannelse, i et åbent og tilgængeligt miljø. Her findes Jobcentrets ungeindsats, kommunens uddannelsesvejledere og de lokale uddannelsesinstitutioner, således er den rigtige hjælp og vejledning altid tæt på, når det drejer sig om job og uddannelse.

Ønsker du som ung mellem 18 og 29 år, at søge om uddannelseshjælp/kontanthjælp, så skal du møde personligt op på Vejledningscenter Campus - Team Ungeenheden eller booke en tid online 

Vejledningscenter Campus - Team Ungeenheden
Plantagevej 37 C 6270 Tønder

Tlf.: 74 92 92 92
Telefontid kl. 9 - 10

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 10 – 15
Torsdag kl. 10 - 17
Fredag kl. 10 – 13

Målet med Just Be You er at støtte og hjælpe unge som dig til at turde sige fra. Som ung kan det være svært at finde ud af, hvem man er. Skolen, familien, vennerne og alle du møder på din vej, kan gøre dig i tvivl om, hvem og hvordan du skal være. Derfor er vores mål med Just Be You, at gøre dig mere opmærksom på, hvordan og hvorfor du påvirkes af de personer, du er sammen med. Vi vil hjælpe dig med at mærke efter, hvilken indflydelse de negative påvirkninger har på dit liv. Med fokus på dine positive sider og styrker, vil vi hjælpe dig til at være bedre forberedt på at tage de rigtige beslutninger, og give dig mulighed for at se dit liv på en måde der er god for dig, dit liv og din trivsel.

Ungeteamet Just Be You
Ungeteamet Just Be You er et tilbud til dig, der er mellem 15-25 år, der gerne vil have hjælp og vejledning til at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler. Vi tilbyder råd, vejledning og behandling.

Du er meget velkommen til at kontakte Ungeteamet "Just Be You", hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet er noget for dig. Læs mere på vores hjemmeside: http://www.justbeyou.dk/

Du kan ringe/sms til:
Denice 21 30 29 48
Merete 20 29 72 56

eller sende en mail på jby@toender.dk

 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS har tilbud til alle.

Uanset om du er berørt, pårørende eller fagperson, så har vi både støtte, rådgivning og undervisningstilbud, som er målrettet dig.

 • Er du i tvivl, om du lider af en spiseforstyrrelse eller selvskade?
 • Er du fyldt op af mange tanker om kost, vægt og udseende?
 • Har du en spiseforstyrrelse eller selvskade?
 • Er du bekymret for en ven, et familiemedlem eller en af dine elever?

Læs mere på https://hjaelp.lmsos.dk/ og find flere muligheder for at komme i kontakt med én der kan hjælpe. 

Om Multistedet 15 +
Medborgerhuset
Østergade 63. 6270 Tønder.

Multistedet 15+ har åbent hver tirsdag kl.15.00-20.00
Det er ingen betingelse at være der hele tiden eller hver gang, du kan bare komme forbi. Vi har altid tid til en snak.

Multistedet 15+ kan findes på Face-book, besøg den her: Multistedet 15+

Multistedet har nu også en telefonlinie: 42215743

Målgruppe:
Unge i alderen 15+ som har behov for venner, sociale netværk og i det hele taget bare have et fristed.

Formål:
At hjælpe og guide unge med at opbygge og udvide deres netværk, så de får stabile og varige sociale relationer og dermed styrke deres selvværd og selvtillid. Det gør vi ved at tilbyde fælles aktiviteter:

 • Madlavning og efterfølgende fællesspisning. Vi laver maden fra bunden, så de unge får en viden om sund kost, og økonomibevidste indkøb. 
 • Sejlture på Vidåen i egne kanoer for at styrke deres selvværd og samarbejdsevne. Samtidig kan de unge få en viden om lokalområdet.
 • Vi samarbejder med andre foreninger og aktører, om at tilbyde og gøre brug af de ressourcer der i forvejen findes i området. 
 • Vi har forskellige spil, brætspil, Wii, Playstation, Pool og kreative ting.
 • Vi tager desuden på ture ud af huset til f.eks. Sommerland, svømmebad, kanotur med telt overnatning.
 • Foredrag, forskellige kulturelle samt sportslige oplevelser.

Øvrige tilbud: Økonomisk vejledning og hjælp og støtte til hverdagens gøremål. Vi har altid tid til at lytte og støtte den unge i at træffe nogle gode personlige valg.

Baggrund : I Region Syddanmarks sundhedsrapporter fra 2011 og 2014 er der rekord mange unge i Tønder Kommune, der føler sig ensomme og dermed mangler netværk. Det vil Multistedet 15+ gerne være med til at gøre noget ved, vi skaber et rum, hvor de unge har mulighed for at opbygge deres netværk og dermed få varige og stabile sociale relationer til andre unge.

Hvem er vi : En selvstændig frivillig forening. Vi er et bredt udsnit af frivillige borgere i Tønder kommune med forskellige baggrund og alder. Vi samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer for unge i vores kommune.

Ønsker du at få rådgivning om alkohol eller stofmisbrug?
Så kan du henvende dig til Rådgivningscenter Tønder - Misbrug.

Du er velkommen, uanset om du er:

 • Voksen med et alkohol- og/eller stofmisbrug
 • Kæreste eller ægtefælle der drikker eller tager stoffer
 • Barn eller ung fra en familie med misbrug
 • Veninde eller ven til en person der drikker eller tager stoffer

Ring/skriv og hør nærmere eller læs mere om vores tilbud på hjemmesiden.

Hjemmeside: http://misbrug.toender.dk
Tlf.: 74 92 88 06
Mail: ik@toender.dk

SSP / Tønder Ungdomsskole

SSP er til for at sikre bedst mulige vilkår for børn og unge i et godt netværk uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel.

Hvad kan SSP bruges til?

SSP-koordinatorerne er altid klar til at hjælpe dig, hvad enten du er ung, forælder, pårørende eller fagperson. Alle kan kontakte os – også anonymt.

SSP organisationen er en samarbejdsmodel, som er med til at sikre tværfaglige handlemåder i forhold til børn og unge. Udgangspunktet for SSP er en helhedsorienteret forebyggelsesindsats, hvor målet er at støtte så tidligt som muligt.

SSP er organiseret i Tønder Ungdomsskole, og du kan møde os:

 • På skolerne

 • På gaden

 • Til forældremøder

 • I klasserne i forbindelse med undervisning/projekter

 • På rejser/ture med ungdomsskolen

 • I nattelivet ved særlige arrangementer

SSP følger udviklingen inden for kriminalitet og misbrug både lokalt og i samfundet generelt.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

 

Henrik Pedersen, tlf. 21564285

Mail. Hepe8@toender. Dk.

 

Sonja Dahl-Larsen, tlf. 30663281

Mail. sdl@toender. Dk

Hjemmeside: http://ungtoender.dk/

Unge i Uddannelses telefon 21 44 37 30

Telefonen er én indgang til det kommunale system, og kan bruges hvis du fx har fået udfordringer der gør at du har brug for hjælp eller støtte til at fastholde din uddannelse eller dit job. Derudover kan pårørende ringe, hvis man fx gerne vil vide hvilke muligheder der er for at hjælpe en ven eller bekendt der ikke har det godt.

Åbningstider:

 • Mandag 8-15
 • Tirsdag 8-15
 • Onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-13

OBS: Telefonen kan ikke bruges til at melde sig syg, det skal man gøre til sin rådgiver. 

Hvem er UFL?
UFL står for Unge For Ligeværd, og det er det, foreningen har som overordnet formål – at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre unge.

UFL ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab vores medlemmer imellem. Vi arrangerer således kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver vores medlemmer inputs, oplysning og vigtigst af alt - gode oplevelser med ligestillede.

UFL:

 • Arbejder for lige muligheder for alle! 
 • Socialt samvær 
 • Aktivt fritidsliv
 • Fælles oplevelser:
  - Kurser
  - Udlandsrejser
  - Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Hvem er medlem af UFL?
Du er mellem 18 og 45 år Du har det svært med det boglige Du kan have det lidt svært med kontakten til andre Du har måske gået på specialskole, produktionsskole eller et praktisk uddannelsessted Du vil gerne have et socialt samvær og et aktivt fritidsliv med ligestillede

UFL - Tønder
Formand: Maj Frodelund, 22 47 67 28
Vejleder: Jytte Frodelund, 21 75 06 14 Email: ufltoender@gmail.com
http://ufl-toender.dk/

© Copyright 2022 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Safer Internet Program