Omkring fritidjob

brevkassespørgsmål

Omkring fritidjob

brevkassespørgsmål af
Anonym
17 år
Oprettet 11 år 1 måned siden

Hej! Jeg har et spørgsmål som jeg faktisk ikke ved om i kan svarer på??

Som ungarbejder:
- På mit arbejde får vi vores arbejdsplaner en uge før vi skal arbejde? Har vi krav på at have den en måned før eller noget?
- Hvormeget ferie har vi krav på at have?

Det kunne være lækkert hvis i havde svaret på mit spørgsmål! 

mvh Emma

 

 

Svar: 

 

Hej Emma

To rigtig gode svar, som desværre får to meget lange svar.:)

Loven står i arbejdsmiljøloven §61, som jeg har sat ind nedenfor. Som alt andet lovtekst, så er det indviklet og svært at forstå, så jeg vil lige prøve at forklare de to ting med mine egne ord også. Men nu har du teksten, hvis du vil prøve at læse lidt i den.

Omkring arbejdsplaner en uge før, så kan jeg ikke umiddelbart se noget ulovligt i det, selvom jeg synes det er lidt dårlig stil, fordi det gør det jo lidt svært for dig at planlægge din fritid. Derfor er mit bedste bud, at få snakket med dem og om ikke I kunne få den lidt før. Da du ikke er fyldt 18 år, så har dine forældre stadig ansvaret for dig og din dagligdag og derfor kan du jo overveje at få en snak med dem og høre hvad de synes. Jeg synes også det ville være okay, hvis de fik en snak med din arbejdsplads, for at høre om mulighederne for at lave det lidt om. Men altså, du kan også sagtens selv tage den snak. Men hvis de siger, at det er sådan det er, så har du nok kun mulighed for at acceptere det eller sige op.

Omkring ferie, er det en smule mere indviklet. Der er en masse forskellige regler for hvor meget du må arbejde og du skal for eksempel have mindst 2 dage fri om ugen, hvis ikke andet er aftalt. Du skal også have en pause på 30 min. Du må ikke arbejde mere end 37 timer om ugen, for hver 41/2 time du arbejder, og du må ikke arbejde mellem 20-06 osv. Lidt nede teksten har jeg markeret det med ferie, og der står at: 3) at unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal have en helt arbejdsfri periode i løbet af skoleferien.

Det btyder altså, at hvis du går i skole, så skal du have en ferie i skolernes ferie.

Men hvis din arbejdsgiver ellers overholder de andre ting om arbejdstider, så er ferier noget du/dine forældre skal aftale med arbejdsgiveren.

Ud fra det du spørger om, så kan jeg ikke vide om din arbejdsgiver tilbyder dig nogle urimelige vilkår, men jeg synes helt sikkert du skal tænke over om det er okay, og hvis du ikke føler det, så få dine forældre på banen eller tag en snak med chefen. Det er vigtigt at du bliver behandlet ordentligt.

Jeg håber det var svar nok og ellers må du gerne skrive igen.. og her kommer den der lovtekst :)

Venlig hilsen

Erroll

 

§ 61. Arbejdstiden for unge under 18 år må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag, og arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Stk. 2. Den daglige arbejdstid for unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men stadig omfattet af undervisningspligten, arbejde 8 timer på andre dage end skoledage. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. Dog må unge, der er fyldt 15 år, men stadig omfattet af undervisningspligten, arbejde 40 timer i andre uger end skoleuger. For unge, som er under 15 år, men som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, må arbejdstiden ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen.

Stk. 3. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 41/2 time, skal unge under 18 år have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende.

Stk. 4. Unge under 18 år må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte særlige regler om

1) arbejdstidens tilrettelæggelse, herunder beregning i tilfælde, hvor unge arbejder som led i en uddannelse eller arbejder for flere arbejdsgivere,

2) i hvilket omfang stk. 1 kan fraviges for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten,

3) at unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal have en helt arbejdsfri periode i løbet af skoleferien, og

4) at bestemmelsen i stk. 4 kan fraviges for fag eller faglige områder, hvor forholdene gør det nødvendigt eller ønskeligt, for unge, der er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, dog således at unge under ingen omstændigheder må arbejde i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 4.

§ 62. Unge under 18 år skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet. Dog skal unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Stk. 2. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge under 18 år have to sammenhængende fridøgn. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af disse fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag.

Stk. 3. For fag og faglige områder eller for særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt eller ønskeligt, kan beskæftigelsesministeren fastsætte særlige regler om

1) varigheden af hvileperioden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, når der gives den unge en kompenserende hvileperiode,

2) udsættelse af fridøgn for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, når der gives den unge kompenserende fridøgn,

3) afbrydelse af hvileperiode og

4) begrænsning af fridøgn, idet der dog altid skal gives den unge mindst 36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode af 7 døgn.

§ 62 a. Beskæftigelsesministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, at § 61, stk. 1, 3 og 4, kan fraviges i de i § 52, nævnte tilfælde for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten.

Niels-Christians billede
Niels-Christian fra Cyberhus har svaret på dette spørgsmål

© Copyright 2022 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Safer Internet Program