Unge for ligeværd

Hvem er UFL?
UFL står for Unge For Ligeværd, og det er det, foreningen har som overordnet formål – at unge med særlige behov og udfordringer skal behandles ligeværdigt med andre unge.

UFL ønsker at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab vores medlemmer imellem. Vi arrangerer således kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver vores medlemmer inputs, oplysning og vigtigst af alt - gode oplevelser med ligestillede.

UFL:

  • Arbejder for lige muligheder for alle! 
  • Socialt samvær 
  • Aktivt fritidsliv
  • Fælles oplevelser:
    - Kurser
    - Udlandsrejser
    - Sommerarrangementer

UFL fungerer som en selvstændig ungdomsforening, men er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd. UFL ledes af en bestyrelse bestående af medlemmer, vejledere og frivillige og har 24 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Hvem er medlem af UFL?
Du er mellem 18 og 45 år Du har det svært med det boglige Du kan have det lidt svært med kontakten til andre Du har måske gået på specialskole, produktionsskole eller et praktisk uddannelsessted Du vil gerne have et socialt samvær og et aktivt fritidsliv med ligestillede

UFL - Tønder
Formand: Maj Frodelund, 22 47 67 28
Vejleder: Jytte Frodelund, 21 75 06 14 Email: ufltoender@gmail.com
http://ufl-toender.dk/

© Copyright 2017 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Insafe- & Daphne program