Lokale tilbud - Hillerød

Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling henvender sig til de borgere, som har fast arbejde / er under uddannelse og som oplever, at stoffer fylder for meget i weekenden eller hverdagen. For at få behandlingen skal man være over 18 og ikke have andre sociale problemer end stofmisbruget.

Behandlingen er gratis for dig og betales af din bopælskommune. Hvis du ønsker anonym stofmisbrugsbehandling, behøver du hverken at opgive dit cpr-nummer eller rigtige navn. Det betyder, at du ikke bliver registreret nogen steder. Dog skal du fremvise sygesikringsbevis, for at sikre, at udgiften til behandling dækkes af din bopælskommune. Du har ret til at dække over navn, cpr-nummer og adresse, når du fremviser sygesikringsbevis.

Behandlingen består af en afklarende samtale, et 14 ugers gruppeforløb samt en afsluttende samtale. I den afklarende samtale vil det blive vurderet, om du opfylder betingelserne for at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling. Hvis det viser sig, at du ikke tilhører målgruppen for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling vil du blive henvist til Hillerød Kommune med henblik på at få tilbud om en anden form for stofmisbrugsbehandling.

Hillerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med to eksterne behandlingssteder om at yde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling:

Kontaktinfo:

Novavi stofrådgivning, tlf. 30 59 37 33. Mail: stofraadgivningen@novavi.dk. Læs mere om tilbuddet på Novavi Stofrådgivning

Center for Forsorg og Behandling (tidl. Nordsjællands Misbrugsbehandling), tlf.: 5163 3659. Læs mere om tilbuddet på Center for Forsorg og behandlings hjemmeside. Behandlingen tilbydes i Hillerød.

Du er også velkommen til at kontakte Socialfaglig Enhed på mail: socialteam@hillerod.dk eller tlf. 72 32 33 71.

I Frivilligcenter Hillerød tilbyder vi trivselsgrupper for børn og unge ml. 7-15 år. Vi kan tilbyde følgende grupper med temaerne:

  • Børn i sorg
  • Pigeklubben
  • Gruppe for søskende med særlige behov.

Kontaktinfo:

Forældre kan henvende sig og høre nærmere om disse grupper hos:

Eva Christensen

selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk

frivilligcenter-hillerod.dk/borger/selvhjaelp/trivselsgrupper-for-born-og-unge

Åben anonym rådgivning for 18-30 årige

For unge der har brug for hjælp og sparring ang. personlige problemstillinger eller job og uddannelse.

Kontaktinfo:

HUV Hillerød Kommune

Hillerød Jobcenter

Milnersvej 48 (bygningen lige ud til vejen)

Telefon: 72323170

Hillerød kommunes rådgivningstilbud til unge mellem 12-25 år. Du kan henvende dig med alle slags problematikker- store som små. Du bestemmer selv om du vil være anonym og om hvor meget du vil fortælle. Forældre til unge kan også henvende sig.

Kontaktinfo:

Du kan kontakte os på telefon, SMS eller mail.

Telefonen er åben mandag-torsdag 12.00-17.00.

Se mere på: Ung3400.dk

Telefon: 72325550

Mail: ung3400@hillerod.dk

© Copyright 2017 - Center for Digital Pædagogik

En del af: EU's Insafe- & Daphne program